Webinar om overdoseforebyggende arbeid og brukerrom

Hvordan kan vi bli bedre på utvikle og innovere tjenestene våre?

En måte er å se på hvordan andre byer løser utfordringene sine. I dag fikk deltakere fra Glasgow, Brno, Stuttgart, Hamburg, Riga, Porto, Wien høre hvordan Oslo og Zürich jobber med overdoseforebygging i og utenfor brukerrom.

Flere av disse byene er i ferd med å opprette egne brukerrom, og har derfor et stort informasjonsbehov.

Zürich, ved Janine Lantz, leder for brukerrommet, innledet med å fortell om tilbudet ved tre brukerrom i byen, der de har kombinert dette med kafé og helsetjenester. Om lag to tredjedeler av brukerne inhalerer opiatene. Hun fortalte om rutiner, om hvordan praktiske utfordringer som dealing og utagering ble håndtert, og om hvordan de opprettholdt gode relasjoner til beboere i nabolaget. Ikke minst snakket hun om hva som skal til for å etablere og opprettholde et slikt tilbud.

Vår kollega Silje Finstad, i overdoseprosjektet i Oslo presenterte Oslostandarden for overdoseforebygging og hva som skal til for å implementere en slik standard inn mot bydelene, samt arbeidet med overdoseforebyggende samtaler. Her kan du lese mer om dette arbeidet.

Andre temaer som ble diskutert i dag, var blant annet utfordringer med crack-cocaine, samarbeid med politi, syntetiske opioider og nalokson.

Oslo leder arbeidsgruppen for rus i Eurocities, som er et nettverk av 200 europeiske byer. KORUS Oslo leder arbeidsgruppen på vegne av byrådet. Arbeidsgruppen brukes ellers til utveksling og innhenting av informasjon og faglige diskusjoner, og kan raskt innhente informasjon fra de 34 medlemsbyene om alt fra utbredelse av spesifikke rusmidler i rusmiljøene, hvordan andre byer jobber med forebygging av bruk av rusmidler og psykisk uhelse hos barn og unge, eller om opplæring av ansatte i utelivet. Ta kontakt med Anniken Sand om du vil vite mer eller trenger kontakter i andre byer!

Bilde av utsiden av brukerrom i Zürich

Foto: Janine Lantz