Nyttig og praktisk oppslagsverk

«Sosialt arbeid med sårbare migranter – Kunnskap, regelverk og praktiske råd» er en nyttig håndbok for alle som jobber med sårbare grupper med asylsøkere og flyktninger, irregulære migranter, familiegjenforente, arbeidsmigranter og bostedsløse EU/EØS-migranter.

I dag var det lanseringsseminar for boken som er en revidert utgave KORUS Oslo og Uteseksjonen ga ut i 2014. Forfatter Line Ruud Vollebæk jobber nå i RVTS, og har fått revidere boken mens hun har jobbet her.

– En nyutgi­velse har vært etterspurt i flere år. Sosialt arbeid med migranter som befinner seg i vanskelige livssituasjoner er et komplekst og omfattende fagfelt. Regelverket er omfattende, sakene er ofte svært komplekse og brukerne er ofte preget både av å befinne seg i en krysskulturell kontekst, i en migrasjonsprosess og av traumeerfaringer. Dette kan bidra til usikkerhet om hvordan helse- og sosialarbeidere helt konkret kan hjelpe brukerne. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått gjennomført en fullstendig revidering, fordi lovverket og fagfeltet har vært i stadig endring, sier Line Vollebæk, i et intervju på hjemmesiden til RVTS.

Du kan laste ned håndboka her.