Av: Bjørnar Bergengen, Spesialkonsulent, Korus Oslo

I Helsedirektoratets nasjonale overdosestrategi 2019-2022 er ett av fem nye foreslått tiltak utviklingen av et nasjonalt varslingssystem for særlig sterke eller farlige rusmidler som kan medføre økt overdosefare. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Folkehelseinstittuet gjennomført en kunnskapsoppsummering om varslingssystemer for økt overdosefare. Forskningen som ligger til grunn for denne kunnskapsoppsummeringen er hentet fra land som kan sammenlignes med Norge. Prosjektet hadde som mål å kartlegge eksisterende forskning om effekten av slike systemer, og å kartlegge eksisterende forskning som kunne belyse brukernes erfaringer med slike systemer.

Det ble funnet lite empirisk forskning om denne typen varslingssystemer. På grunnlag av den forskningen som tross alt fantes var det ikke mulige å skille effekten av varslingssystemer og andre skadereduserende tiltak på antallet overdoser. Samtidig konkluderes det i rapporten med at systemer for overdosevarsling kan utarbeides ved å koble eksisterende overvåkningssystemer sammen med skadereduksjonstiltak. For å kommunisere overdosefare konkluderer rapporten med at det for brukerne er viktig at informasjonen er faktabasert og ikke moralsk, og at den kommer fra personer og grupper som de stoler på. Derfor sies det i rapporten at skadereduksjonsgrupper og erfaringskonsulenter, kan være de mest gunstige aktørene å involvere i utviklingen av et overdosevarslingssystem.

Silje Finstad som er overdosekoordinator i Velferdsetaten, og ansvarlig for det overdoseforebyggende arbeidet hos Korus Oslo, sier at med tanke på at det fremdeles dør mellom to og tre hundre personer årlig av overdoser i Norge så har vi en plikt til å forsøke det vi kan for å få ned dette tallet. Her kan et varslingssystem spille en viktig rolle. På grunnlag av den nylig publiserte rapporten kan det se ut som en digital løsning i form av en app kan være en vei å gå. Samtidig er det viktig å få klarhet i spørsmål rundt hvordan skal informasjonen valideres, hvordan skal den komme raskt ut til de aktuelle brukergruppene, og hvordan kan et slikt varslingssystem best fungere sammen med andre overdoseforebyggende tiltak.

Link til rapporten her: Overdosevarslingssystemer – FHI