Av: Bjørnar Bergengen, Spesialkonsulent, Korus Oslo

I 2019 tok legen Sverre Eika initiativet til å etablere en gateklinikk for rusavhengige i Oslo. Foreningen Tryggere ruspolitikk sendte samme år en søknad om økonomisk støtte til å etablere klinikken til Helsedirektoratet. Denne søknaden ble avslått. Da korona-pandemien kom i 2020 ble arbeidet satt på vent. Høsten 2021 døde Sverre Eika uventet. Fra mange hold ble det uttrykt ønske om å videreføre arbeidet Sverre Eika hadde gjort for rusavhengige i Oslo, og ved utgangen av 2021 kom klinikken i gang. Klinikken har vært avhengig av private donasjoner og personer som jobber frivillig. Klinikkens pasientjournalsystem ble sponset av firmaet PriDok, og startkapitalen kom fra investorene Johan H. Andresen og Ketil Skorstad. I juni år ble klinikkens økonomi langt tryggere da stiftelsen Kaare-Berg ga en halv million kroner til klinikken. Samme måned ble det også klart at det var et flertall i bystyret i Oslo for å gi klinikken en million kroner i støtte i revidert budsjett. Klinikken vil motta denne støtten allerede i år.

Link til Eika-klinikkens hjemmeside, med kontaktinformasjon. Eikaklinikken. Et helse- og velferdstilbud for rusavhengige i Oslo.

Artikkel om Eika-klinikken hos Foreningen Tryggere ruspoliklinikk. Eikaklinikken får 1,5 millioner i økonomisk støtte! — Tryggere Ruspolitikk (rusreform.no)

Kronikk om klinikken skrevet av Ina Roll Spinnangr og publisert på NRK Yttring. Arven etter Sverre Eika – kronikk av Ina Roll Spinnangr

Eika-klinikkens logo