Velkommen til oss, Vilde, kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg heter Vilde og er 26 år gammel og bor midt i Oslo! Jeg pleier å si at jeg har vokst opp i Oslo, men egentlig er jeg et temmelig typisk barnevernsbarn som har bodd litt over alt. Det er likevel Oslo som føles mest som hjemme da.

I bunn er jeg et skikkelig organisasjonsmenneske, og har de siste årene blant annet jobbet i Norges Blindeforbunds Ungdom og i Landsforeningen for barnevernsbarn. I sistnevnte organisasjon var jeg også valgt leder i tre år, og erfaringskonsulent i mange år.

Hva er viktig for deg i jobben din?

For meg er det viktig at barn og unge har en reell påvirkning og innflytelse i alt arbeid som gjøres for og til de. Selv om jeg tar med meg mine egne erfaringer i arbeidet jeg skal gjøre, så har jeg stor tro på at det er den felles kunnskapen og de felles erfaringene vi har som kan danne den virkelig store forskjellen. Også synes jeg det er veldig viktig at alle voksne som jobber med barn har nok kunnskap og ressurser til å være der for de som trenger det.

Hva jobber du med på Korus?


Jeg jobber med Barnehjernevernet her på Korus hvor vi fremover skal jobbe med å videreutvikle kompetanseplattformen. Det gleder jeg meg skikkelig til!