Årets første Alor-nettverkssamling 

Hva gjør man når en arbeidstaker ruser seg slik at han får problemer med å stå i jobb?

Alf Egil Mathisen hadde store rusutfordringer, og fortalte historien om erfaringer med sin Akan-avtale. Bedriftshelsetjenesten inviterte inn Akan da hans rusufordringer ble avdekket, og sammen med leder var disse en god støtte. Sammen laget de en Akan-avtale med Alf Egil, hans kone Lise Bathen, hans leder, bedriftshelsetjenesten og Hasle Løchen fra Akan kompetansesenter. Målet i en slik avtale er jobbe for at personen skal klare å stå i jobben, og er en avtale mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og bedriftshelsetjeneste/Akan. Tillit og samtaler der man sammen snakker seg frem til gode løsninger for alle parter står sentralt.

Etter lunsj ble det et dypdykk i ulike temaer som hjemmekontorets betydning for alkoholbruk og behandlingens plass i en Akan-avtale.

KORUS Oslo deltar sammen med Trasopklinikken, Incognito klinikk, Blå Kors Oslo, A-senteret (Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo) og Akan kompetansesenter i tilretteleggergruppa for nettverket Alor Oslo og Akershus. Målgruppa for Alor-nettverket er alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Dette omfatter blant annet ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte og ansatte i personalavdelinger/HR. Det arrangeres to nettverks-samlinger i året. Totalt er det i dag 9 ulike Alor-nettverk rundt om i landet.

3. mai ble årets første samling for Alor-nettverket i Oslo og Akershus avholdt på Gamle Logen i Oslo, 60 personer deltok.

Les mer om Alor-nettverket på Akan sin hjemmeside.

Alf Egil Mathisen og kona Lise Bathen