KORUS Oslo har skrevet en kunnskapsoppsummering på alkohol

Det er mange utfordringer når det kommer til alkoholavhengighet, en av dem er at den ofte blir avdekket sent av det offentlige. Samtidig er det mye å hente ved en mer systematisk praksis med tanke på bruk av kartleggingsverktøy som AUDIT.

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet av KORUS i samarbeid med fem bydeler, Velferdsetaten, brukerutvalget, spesialisthelsetjenesten og ideell sektor. Målet for prosjektet har vært å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som danner grunnlag for tiltak for å bedre tjenestetilbudet for personer med alkoholavhengighet i Oslo.

KORUS Oslo fikk oppdraget om «å utarbeide et kunnskapsgrunnlag med forslag til tiltak for å bedre tjenestetilbudet for personer med alkoholavhengighet i Oslo» fra Velferdsetaten, og du kan lese hele rapporten her: Kunnskapsgrunnlag alkoholavhengighet 2022