Tema: Rusmiddeltesting

I siste utgave av nyhetsbrevet Lavterskel, som gis ut av KORUS Oslo i samarbeid med KORUS Øst, var temaet rusmiddeltesting.

Her har vi samlet alle artiklene, for deg som ønsker å lære mer om hvordan rusmiddeltesting benyttes i et skadereduksjonsperspektiv, både i Norge og andre land.

Åpningen av FTRs rustest-tjeneste

Foreningen Tryggere Ruspolitikk åpnet sitt analysesenter for illegale rusmidler 24. februar.

Tilstede på åpningen var blant andre bystyrepolitikere, representanter fra brukerorganisasjoner, lavterskeltiltak og tiltak innenfor Velferdsetaten i Oslo og Legestudentenes rusopplysning.

Les mer her.

Rusmiddeltesting i Nederland

I Nasjonal Overdosestrategi 2019-2022 står både testing av rusmidler og varslingssystem for farlige rusmidler som nye tiltak som skal vurderes fremover.

Vi tar en nærmere kikk på rusmiddeltesting i Nederland, som er landet i Europa med lengst fartstid på feltet. De har brukt rusmiddeltesting i et overvåkings- og skadereduksjonsperspektiv siden slutten av 80-tallet.

Les mer her.

Rusmiddeltesting i Norge

Her til lands er rusmiddelanalyse hovedsakelig forbundet med å teste blod og urin for å avdekke personers bruk av illegale rusmidler. Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener det vil redde liv om brukerne får teste rusmidlene sine før de inntar dem. Derfor åpner de Norges første brukerrettede tjeneste for rusmiddelanalyse.

– Denne tjenesten gir oss også en unik mulighet til å komme i kontakt med brukere og opprette en tillitsbasert dialog, forteller de.

Les mer her.

Les rapporten ‘Tryggere med kunnskap – anbefalinger til implementering av rusmiddelanalysetjenester i Norge’

Maskinen FTR bruker til å teste brukeres rusmidler