Nye samarbeidspartnere i Kjentmann

“Kjentmann” er en beredskapsordning i skoleverket. Målet med ordningen er å gi en oversikt over konstruktive handlingsalternativer når elever ruser seg. I tillegg får skolen hjelp til å lage en struktur rundt det rusforebyggende arbeidet.

”Kjentmann” består av en håndbok og en opplæring fra KORUS.

De syv regionale KORUSENE møttes i dag på Gardermoen i regi av KORUS Oslo. Vi hadde invitert inn ressurser fra egne rekker og RUSinfo, som kvalitetssikrer og bidrar inn i arbeidet og opplæringene i landet. Nye samarbeidspartnere inn i det nasjonale arbeidet er Blå Kors forebygging, som har en egen ressursbank til fri benyttelse. Rådgivere Hanne Backe-Hansen og Janne Dale Hauger fra Blå Kors bidrar med informasjon og deler erfaringer fra sitt arbeid.

“Blå Kors og KORUS jobber med mange av de samme målgruppene, og vi ønsker å synliggjøre berøringspunkter der vi kanskje kan samarbeide mer enn det vi allerede gjør “, sier Hanne Backe-Hansen fra Blå Kors.

Du kan lese mer om opplæringen her.

Bilde: Hanne Backe-Hansen og Janne Dale Hauger