Aldring, alkohol og alderdom

KORUS Oslo har i flere år hatt aldring, alkohol og legemidler som et av sine satsningsområder. Vi har et gratis tilbud med kompetansekartlegging og fagdager til helse- og omsorgstjenestene i bydelene i Oslo.

Innholdet i kartleggingen og fagdagene utarbeides gjennom et samarbeid med hver bydel, og gjennomføringen tilpasses den enkelte bydel.

Denne informasjonsfilmen er laget i samarbeid med representanter fra Furuset seniorsenter i Bydel Alna og Sagene hjemmebaserte tjenester.

For mer informasjon om tilbudet ta kontakt med nina.langmyr@vel.oslo.kommune.no.

Her kan du lese mer om Aldring, alkohol og legemidler

Film: Kubrix