Evaluering av nyhetsbrevet Lavterskel

Siden 2017 har Korus Øst og Korus Oslo, på oppdrag fra Helsedirektoratet, hatt ansvaret for å drifte og publisere nyhetsbrev for lavterskelfeltet. Nyhetsbrevet ble evaluert i 2020 for å kartlegge hvem og hvor mange som leste det, hvordan de opplevde det relevant for sitt arbeid på feltet og eventuelle forbedringspunkter. Det ble blant annet benyttet et spørreskjema som ble besvart av 98 respondenter. Hovedtrekkene herfra viser at nyhetsbrevet har en del faste lesere, og at de stort sett er fornøyde med innholdet. Hovedvekten av respondentene jobbet i Oslo og omegn, og flere etterlyste et mer nasjonalt perspektiv på både innhold og distribusjon.

Les hele evalueringsnotatet her.

Ønsker du å motta Lavterskel nyhetsbrev? Fyll ut skjemaet nedenfor.

Abonner på Lavterskel nyhetsbrev

* må fylles ut