Vil du lære mer om hva man kan gjøre for barn som ikke har det bra hjemme? Sjekk ut podkasten  Barnehjernevernet har laget!

Den nye episoden har “Kunnskap for barn” som tema.

Mange barn som opplever vold, overgrep og omsorgssvikt, vet ikke at det som skjer med dem er ulovlig. De tror at det som skjer med dem er normalt, fordi det de opplever er normaliteten i deres liv. Mange barn forteller at ingen har snakket med dem om hva som ikke er lov, eller hva slags rettigheter de har.

Barnehjernevernet er Oslos satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I denne podkasten snakker vi om barneperspektivet, tilknytning og samspill, og handlingskompetanse. Målgruppen er alle som jobber med barn i alderen 0-18 år og andre som er interessert i tematikken. For de som har gjennomført opplæringen fra Barnehjernevernet, er podkasten en bra måte å friske opp det man har lært. Dette er den først av en serie podkaster om tematikken.

Kompetansesenter rus Oslo har hatt ansvaret for å lage kompetanseplattformen i Barnehjernevernet, der kunnskapsgrunnlaget er laget i samarbeid med et stort fagnettverk.  Vi har gitt opplæring til alle bydelene i Oslo og deres kommunale barnehager.

Sjekk gjerne ut nettsiden til opplæringen www.barnehjernevernet.korusoslo.no

Her finner du Barnehjernevernets podkast.