110 personer reddet fra overdose

I 2021 reddet Velferdsetatens brukere og ansatte 110 personer fra overdose ved bruk av nalokson.
– Med nalokson nesespray kan alle gi motgift til folk i overdose, sier Naloksonkoordinator Turi Traaen ved KORUS Oslo.

Når man får utdelt en ny nalokson nesespray så får man spørsmål om hva som skjedde med den forrige sprayen. 162 personer svarte Velferdsetaten i 2021 at de hadde brukt nalokson på en person i overdose. Av disse 162 rapporterte to at personen i overdose hadde dødd. 110 personer i overdose fikk nalokson av våre brukere og ansatte og overlevde. De resterende 50 har ikke svart eller vet ikke hva som skjedde med den som hadde overdose. Til sammen er det levert ut 500 pakker nalokson fra Velferdsetaten 2021.
På bildet leverer Turi Traaen nalokson til Gry Gjengstø på Marcus Thranes hus.

– Med utdeling av nalokson nesespray blir vi bedre rustet til å ta vare på hverandre. Ved å bruke nalokson i en overdose kan vi redde kameratene og naboene våre fra mulige hjerneskader og potensielle dødsfall. Takk for den gode jobben dere gjør med å dele ut nalokson sier Turi.

FAKTA OM NALOKSON:
Nalokson er en motgift som gis ved opioidoverdose. Noen eksempler på vanlige opioider er heroin, fentanyl, metadon, morfin, og oksykodon. Nalokson er et godt kjent medikament som har blitt brukt som opioidmotgift av helsepersonell i flere tiår. Med nalokson i nesesprayform kan lekpersoner uten helsefaglig bakgrunn, kun med en rask opplæring, gi motgift til folk i overdose. Vi vet at det gjerne er folk som bruker opioider som oftest er vitner til andres overdoser. Med utdeling av nalokson nesespray er tanken at kamerater skal være bedre rustet til å ta vare på hverandre – Kameratredning med nalokson.

OM PROSJEKTET – BAKGRUNN FOR UTDELING AV NALOKSON

Les mer her om Naloksonprosjektet

Har du spørsmål?
Kontakt naloksonkoordinator Turi Traaen;

turi.traaen@vel.oslo.kommune.no
+47 915 67 792