Vil du lære mer om hva man kan gjøre for barn som ikke har det bra hjemme? Sjekk ut podkasten  Barnehjernevernet har laget!

Den nye episoden har “Barneperspektivet” som tema. Hva betyr det egentlig å jobbe ut fra barnets perspektiv?

Barnehjernevernet er Oslos satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I denne podkasten snakker vi om barneperspektivet, tilknytning og samspill, og handlingskompetanse. Målgruppen er alle som jobber med barn i alderen 0-18 år og andre som er interessert i tematikken. For de som har gjennomført opplæringen fra Barnehjernevernet, er podkasten en bra måte å friske opp det man har lært. Dette er den først av en serie podkaster om tematikken.

Kompetansesenter rus Oslo har hatt ansvaret for å lage kompetanseplattformen i Barnehjernevernet, der kunnskapsgrunnlaget er laget i samarbeid med et stort fagnettverk.  Vi har gitt opplæring til alle bydelene i Oslo og deres kommunale barnehager.

Sjekk gjerne ut nettsiden til opplæringen www.barnehjernevernet.korusoslo.no

Her finner du Barnehjernevernets podkast.