Vil du lære mer om hva man kan gjøre for barn som ikke har det bra hjemme? Hør på podkasten  Barnehjernevernet har laget!

Barnehjernevernet er Oslos satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I denne podkasten snakker vi om barneperspektivet, tilknytning og samspill, og handlingskompetanse. Målgruppen er alle som jobber med barn i alderen 0-18 år og andre som er interessert i tematikken. For de som har gjennomført opplæringen fra Barnehjernevernet, er podkasten en bra måte å friske opp det man har lært. Dette er den først av en serie podkaster om tematikken.

Kompetansesenter rus Oslo har hatt ansvaret for å lage kompetanseplattformen i Barnehjernevernet, der kunnskapsgrunnlaget er laget i samarbeid med et stort fagnettverk.  Vi har gitt opplæring til alle bydelene i Oslo og deres kommunale barnehager.

Sjekk gjerne ut nettsiden til opplæringen www.barnehjernevernet.korusoslo.no

Her finner du Barnehjernevernets podkast.