Pro Sentret og KORUS Oslo arrangerte nylig et digitalt fagseminar i forbindelse med lanseringen av rapporten “Ute av sinn, ute av syne? – Om rusfeltets håndtering av salg og bytte av sex i rusmiljøene”.

Pro Senterets rapport viser at ansatte i rustjenestene i liten grad snakker med brukerne om seksuell helse eller erfaringer med salg og bytte av seksuelle tjenester. I fagsamlingen ble det diskutert hvorfor dette er en utfordring og hvordan vi kan løfte frem disse problemstillingene og bekjempe stigmatisering.

I opptaket kan du blant annet se disse innleggene;

Hvordan forankre seksuell helse på den ruspolitiske dagsorden, ved Jon Reidar Øyan, fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre (AP)

Hvordan forebygge og bekjempe stigma mot salg av sex blant ansatte og brukere av rusfeltets tjenestetiltak, ved Ingeborg Solberg, sykepleier i feltpleien ved Marcus Thranes Hus og Heidi Hansen, erfaringskonsulent på Prindsen mottakssenter

Hvordan få forankret tematikk relatert til seksuell helse på tjenestetiltak nivå, ved Aino Lundberg, leder, Kirkens bymisjon 24sju

Hvordan kan utdanningen bidra til å gi helse- og omsorgsprofesjoner kompetanse til å håndtere spørsmål og problemstillinger relatert til seksuell helse og salg og bytte av sex, ved Liese Recke, førstelektor og programansvarlig for videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk (VID)

Hvordan få til økt kompetanse og samarbeid på tvers av fagfeltene rus og prostitusjon? Paneldebatt med innlederne og leder ved Pro Sentret, Bjørg Norli. Ledes av Luca Dalen Espseth, Pro senteret