Blir kjent med våre medarbeidere – Line Skaarud

Line er midlertidig ansatt i Tidlig intervensjonsteamet.

– Fortell om deg selv, Line!

– Jeg er 45 år gammel, og bor i Oslo. Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 2002, og i 2011 var jeg ferdig med videreutdanning som helsesykepleier. Før jeg ble helsesykepleier jobbet jeg på Infeksjonsmedisinsk avdeling på Aker sykehus. Jeg tok da utdanning som klinisk spesialist i sykepleie, og skrev i den forbindelse oppgave om HIV og seksualitet. Som helsesykepleier har jeg jobbet på helsestasjon, på barne- og ungdomsskoler og på helsestasjon for ungdom. Jeg har jobbet forebyggende med barn og ungdom fra 0-23 år, og de siste årene har jeg jobbet mest med ungdom og rus.

– Hva skal du jobbe med hos KORUS?

– På KORUS Oslo jobber jeg med Motiverende intervju (MI), Tidlig Inn og Barnehjernevernet. Jeg gått på diverse MI-kurs, og har over flere år mottatt veiledning fra KORUS Oslo i to ulike veiledningsgrupper. Motiverende intervju har blitt en viktig og naturlig del av min praksis. Kommunikasjon står helt sentralt i alt arbeid med mennesker, og jeg synes det er utrolig gøy og spennende å nå kunne jobbe med formidling av MI.

– Hva er det du brenner for i jobben din?

– Jeg er engasjert i mennesker, og opptatt av å møte folk på en raus, varm, lyttende og respektfull måte. Jeg brenner ekstra for arbeid med barn og ungdom, og det tar jeg med meg inn i jobben som spesialkonsulent i KORUS Oslo.