Blir kjent med våre medarbeidere – Aina Michalsen

Aina er ansatt i “Tidlig innsats”-teamet hos KORUS Oslo.

–  Jeg er 38 år gammel, fra Drammen og utdannet barnevernspedagog med master fra Høgskolen i Lillehammer. Før jeg startet i KORUS har jeg jobbet lenge i Asker kommune i Utekontakten. I jobben som oppsøker, og med rusforebyggende oppfølgingssamtaler med ungdom, har MI (motiverende intervju) vært et viktig verktøy for meg og kollegaene mine. Vi har mottatt kurs og veiledning fra KORUS Oslo over flere år, og MI har blitt en naturlig del av arbeidshverdagen.

– Hva er viktig for deg i jobben din?

– For meg er formidling veldig viktig i den jobben jeg skal gjøre på KORUS. Jeg har selv jobbet i en tjeneste som har søkt kunnskap og veiledning fra KORUS i flere ulike sammenhenger, og vet av erfaring hvor viktig det er at det er kvalitet på det som leveres. Jeg brenner for å formidle god kunnskap og nyttige verktøy som oppleves anvendelige for tjenestene, slik at brukerne får et godt tilbud ute i bydelene.

– Hva jobber du med på KORUS?

– Jeg er en del av teamet som jobber med opplæring av MI, gjennom kurs, veiledning og opplæringsmateriale. I tillegg har jeg ansvaret for å utarbeide en ny manual og et nytt opplæringsverktøy i SAT-metoden (Situasjon, Analyse, Tiltak). SAT er et enkelt metodisk verktøy for kartlegginger og undersøkelser, og målgruppen er mindre tjenester som ønsker å jobbe mer systematisk med en problemstilling eller et område.