Her er ACT/FACT webinaret

Gikk du glipp av FACT/ACT nettverkssamlingen? Her kan du se Webinaret!

Program

09.00: Velkommen, ved Camilla Bordevich, Korus Oslo

09.05: Intro fra film om psykologrollen

09.10: Psykologrollen i FACT, ved psykolog Hans Arnljot Heli, prosjektleder og teamkoordinator
FACT Ung Gamle Oslo

09.25: Refleksjoner om psykologrollen i FACT-team, ved Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Norsk psykologforening

09.40: Drøfting av psykologrollen i et FACT team

09.55: PAUSE (5 min)

10.00: Intro fra film om jobbespesialistrollen

10.05: IPS i FACT, ved Camilla Kötterheinrich, Regional IPS rådgiver, IPS Ressurssenter Oslo

10.25: Jobbspesialistrollen i FACT, ved jobbspesialist Pernille Solvang, FACT team Gamle Oslo

10.40: Drøfting av jobbspesialistrollen i et FACT team

10.55: Oppsummering og info om neste samling.

11.00: Programslutt