MI-teamet hos KORUS Oslo har fått nye medarbeidere

Vi er i gang med høstens kurs i motiverende samtale (MI), og har fått styrket MI-teamet vårt med Aina Michalsen og Line Skaarud, i tillegg til Monica Island, Camilla Bordevich og Nina Langmyr.

Aina Michalsen kommer fra Asker kommune, der hun blant annet har jobbet i Utekontakten, mens Line Skaarud har lang erfaring som helsesykepleier for ungdom i bydel Nordstrand.

Sjekk ut kurstilbudet vårt, og dersom vi har kapasitet, kan vi også holde kurs på forespørsel! Ta eventuelt kontakt med Camilla Bordevich. Motiverende samtale eller intervju er en klientsentrert, målstyrt og evidensbasert samtalemetode som har som formål å styrke en persons atferd for å endre atferd.  Her kan du lese mer om MI.