Uteliv, alkohol og illegale rusmidler under og etter pandemien

I forrige uke møtte representanter fra ti ulike byer som deltar i Eurocities-nettverket til et webinar om uteliv. KORUS Oslo leder arbeidsgruppen for rus på vegne av byrådet, der 30 europeiske byer er deltakere.

Brno og Oslo ledet webinaret som hadde tittelen Safer Nightlife during and after the pandemic, der fokuset var  opplæring av ansatte i utelivsbransjen. Deltakere var fra Wien, Lisboa, Leipzig, Gøteborg, Porto, Antwerpen, Stuttgart, Zurich, Brno og Oslo.

Oslo presenterte Salutt-modellen, mens Brno en lignende modell for opplæring av ansatte i utelivet. Mens det offentlige står for opplæringen i Oslo, er det frivillige organisasjoner som gjør dette i Tsjekkia, og det er frivillig også for utestedene å benytte seg av muligheten for opplæring. I Oslo må alle ansatte på steder som har åpent etter kl. 0100 ha gjennomført Salutt-kurs.

Etter faginnleggene var det utveksling mellom deltakerne. Mange tema ble tatt opp, ett av dem som fant mest gjenklang, var ulike former for opplæring og samarbeid mellom bransje, myndigheter og frivillige organisasjoner. Flere byer har opplevd at kriminelle har tatt over utesteder, og ønsket dette som tema for et webinar. Ellers var rusmiddeltesting tema, også for tunge brukere – og om hvordan dette kan håndteres praktisk. Det var stor interesse for videre webinarer med erfaringsdeling, så dette vil arrangeres ved en senere anledning.

Bilde: Hard&Smart, sertifisering av utesteder i Brno, Tsjekkia.