Skadereduksjon på gata

Silje Finstad er prosjektleder for Overdoseprosjektet i Oslo, og har vært ute med Uteseksjonen på en skadereduksjonspatrulje sammen med verneassistent Stig André Korsnes og miljøterapeut Sabaad Omar Hashi.

For oss som jobber på Kompetansesenter rus er det helt avgjørende at vi har tett kontakt med praksisfeltet for at vi skal kunne gjøre jobben vår. Det å komme seg ut av kontoret og få være med når ansatte i rusfeltet gjør jobben sin for å se hvilke utfordringer og dilemmaer som kan oppstå i en krevende arbeidshverdag er viktig for å finne ut hvordan vi kan bistå.

– Hva er egentlig en skadereduksjonspatrulje?

– På en slik patrulje er det skadereduksjon som er det overordnete tema – oppsøkerne deler ut brukerutstyr og Nalokson, og bruker da anledningen rundt den konkrete situasjonen til å snakke om tryggere inntaksmåter og en bevisstgjøring av brukerne på hvilke grep de kan gjøre for å gjøre rusbruken litt mindre skadelig.

– Hva sitter du igjen med av tanker etter å ha vært ute og gått på gata med oppsøkerne fra Uteseksjonen?

– Noen av tankene som jeg gjorde meg er hvor ydmyke og samtidig trygge oppsøkerne står frem i møte med brukerne, og hvor gode relasjoner det virker som de har med flere av menneskene vi møtte. Jeg la merke til hvor gode de var på å lese situasjoner når det kom til endring i sinnsstemninger hos de enkelte vi møtte, og ikke minst, hvor kreative og fleksible de var når det gjaldt å hjelpe. Det å operere i et bestemt mandat, og samtidig klare å hive seg rundt for å løse akutte situasjoner innenfor dette, var imponerende. For meg er det viktig å få innblikk i deres tilnærming til skadereduksjon i praksis for å innrette mitt arbeid med overdoseforebygging på et overordnet nivå. Jeg hadde en veldig fin dag, og jeg har allerede spurt sjefen om det er mulighet for at jeg kan være med dem igjen på en kveldsvakt.

Jeg synes alle burde ta seg en tur ut i praksis en gang innimellom, det er veldig lærerikt, avslutter Silje.

Her kan du lese mer om Oslostandarden for overdoseforebyggende arbeid, Nasjonal overdosestrategi, med mer: Overdoseforebyggende arbeid.

Ta kontakt med Silje Finstad om du har spørsmål.