Ny utgave av Lavterskel nyhetsbrev

I denne utgaven presenteres nye rapporter fra SERAF og ProSenteret i Oslo. De regionale kompetansesentrene for rus (Korus) skal i gang med en webinarrekke om overdoseforebyggende arbeid 1. september og vi har intervjuet seniorrådgiver Elisabeth Nordmo fra Korus Nord. Leser får også høre om END-prosjektet (etterlatte ved narkotikarelatert død).

Vi minner om Verdens overdosedag 31. august.

Du kan lese nyhetsbrevet her.