Chemfriendly – en ny brukerorganisasjon

Siden tidlig på 2000-tallet har det blant internasjonale organisasjoner som EMCDDA blitt uttrykt bekymring for personer som praktiserer såkalt chemsex. Chemfriendly er en relativt nystartet organisasjon for personer som praktiserer dette i Norge. For å lære mer om organisasjonen har vi intervjuet en av initiativtagerne Andres Lekanger.

− Kan du begynner å fortelle om Chemfriendly?

− Chemfriendly Norge ble etablert som en aktivistgruppe bestående av cis- og transmenn i 2018, og ble etablert som en medlemsorganisasjon i 2019. Det som motiverte oss, er at som skeive menn tilhører vi en subkultur hvor både lovlig og illegal rus definerer mange av våre liv og hvordan vi identifiserer oss selv. Vi så også med bekymring på hvordan det i andre land som har hatt den såkalte chemsex-trenden lenger enn i Norge, er mye risikoer knyttet til den illegale rusbruken. I London er det for eksempel en skeiv mann som dør hver 12. dag av en GHB-relatert overdose. Mange av oss har sett venner og elskere overdosere eller oppleve andre ugreie ting i rus. Noen av oss har opplevd dette selv. For å forebygge dette besluttet vi å organisere oss og vår metode og veiledende prinsipp er skadereduksjon. Vi driver med sosialt hjelpearbeid, har konsultasjoner, gir rusopplysning og brukerutstyr, samt at vi veileder skeive personer og sexarbeidere i å ruse seg på illegale rusmidler på risikoreduserende måter. Aktivistene våre er både likepersoner og fagpersoner som vernepleiere og sykepleiere. Jeg er selv vernepleier.

− Helt innledningsvis da du cis- og transmenn. Kan du si litt mer om hva dette er?

− Selvfølgelig. Cis betyr egentlig bare ikke trans. Hvis du ble født med biologisk guttekropp og du fikk stemplet gutt av legen og du føler at du er gutt, da er du cis, og ikke trans. Det er den beste måten å si det på.

− Hvor mange medlemmer har organisasjonen i dag?

− Vi er en liten organisasjon. Vi har bare 40 medlemmer per nå. Vi jobber for å rekruttere flere medlemmer.

− Er det bare menn som er med?

− Vi har noen få kvinnelige aktivister. Vi ønsker ikke bare å være en organisasjon for skeive menn, men vår målgruppe er alle skeive og sexarbeidere som kombinerer sex og illegal rusbruk. Folk av alle kjønnsidentiteter kan ta kontakt og melde seg inn. Det blir vi glad for.

− Chemfriendly, kunne du litt mer om hvor dette kommer fra?

− Chemfriendly som begrep kommer fra chemsex-miljøer, og er homo for dopvennlig. Med dette ønsker vi å signalisere at vi ikke er utenforstående eksperter, men kommer fra miljøene selv. Begrepet kommer fra chemsex-miljøer. I utgangspunktet beskriver begrepet chemsex et subkulturelt fenomen hvor menn som har sex med menn møtes med det beviste formål å blande sex og illegale rusmidler. Vi tar utgangspunkt i at dette er et subkulturelt fenomen blant skeive menn. Chems er forkortelse for chemicals, eller dop. På sjekkeapper eller nettsteder hvor skeive menn kan treffe hverandre og organisere sextreff signaliserer man at man ønsker chemsex gjennom å skrive at man er chemsfriendly. «Chemfriendly» er stammespråk, og når vi kommuniserer er vi veldig bevisste på ikke å bruke diskursen, altså måten å snakke på, som norske helsemyndigheter bruker. Får du en medisin på resept er informasjonen du finner i forpakningen nøytral og objektiv. Det er bra, for det er viktig at du kan stole på det du leser. Men når du tilhører en minoritet som skeiv, sexarbeider, hiv-positiv, eller som illegal rusbruker, så kan man forbinde den måten å snakke på som en del av et undertrykkende system. Derfor velger vi bevisst å prate på en måte som ligger nær målgruppa vi ønsker å nå. Vi prøver ikke å bruke fagbegreper. Vi sier ikke bare injisering, men slamming, fordi slamming er homo for injisering. Vi sier ikke sex uten kondom, men det begrepet skeive menn bruker for det samme, «barebacking». På nettsiden vår vil du finne bilder av seksualiserte menn i fetisj-gear og annet utstyr som har symbolsk verdi i miljøene vi skal nå ut til da. Det handler om å speile virkeligheten til brukerne og den verbale og non-verbale måten å kommunisere på er like viktige.

− Hva slags rusmidler er det særlig snakke om?

− Det er først og fremst snakk om kokain, amfetamin, MDMA, GHB, metamfetamin og ketamin, men du har også psykedeliske stoffer.

− Hvor utbredt er chemsex i Norge?

− Vi har bare en studie på chemsex i Norge. Den ble utført blant pasienter som satt på venterommet hos Olafiaklinikken i Oslo. Den heter «Chemsex blant menn. En spørreundersøkelse.» Her svarte 1050 personer. Av disse var det 144, altså 14 %, som oppga at de hadde hatt chemsex i løpet av året. Jeg vet ikke om vi ville fått samme type svar på andre helseklinikker eller andre steder i landet. I denne undersøkelsen valgte forskerne en definisjon av chemsex som også inkluderte menn som har sex med kvinner.

− Kan det subkulturelle her – både aktivitetene og bruken av rusmidler – være et hinder for å ta kontakt med hjelpeapparatet ved behov?

− Et mål for oss er å skape en avstigmatisert samtale om illegal rusbruk. Et av de største hindrene for at vår målgruppe kontakter helsevesenet er nettopp at de frykter stigma og sosiale konsekvenser. Snakker du i tillegg om chemsex kommer stigma, fordommer og skam mot homosex, mot fetisjisme, og ikke-monogame seksuelle relasjoner. Sexarbeidere opplever også stigma, som at det må være noe iboende galt med de av oss som har solgt sex, eller at det å selge sex liksom skader selvet. Det er altså flere lag med stigma som spiller sammen og som kan virke som en barriere mot at brukerne våre kan ta kontakt med helsevesenet.

− Hvorfor er sexarbeidere en del av målgruppa, hvordan jobber dere mot sexarbeidere?

− Det er ikke en uvanlig erfaring å selge eller å ha solgt sex i en eller annen form. Erfaringen går igjen blant alle kjønn og er ofte knyttet opp mot økonomiske behov. Siden sexarbeid også er en del av miljøene til oss som står bak Chemfriendly, og flere av våre frivillige også har erfaring med å selge sex, var det naturlig også ha sexarbeidere som målgruppe. Det er grovt sett tre grupper av sexarbeidere vi arbeider med: Sexarbeidere som inntar rusmidler for å ha det gøy. Disse er opptatt av de vanlige risikoreduserende rådene vi gir. Den andre gruppa er sexarbeidere som ikke egentlig har en relasjon til rusmidler, men som opplever press fra kunder om å ruse seg på jobb. For disse er rusmidler en arbeidsrisiko og disse trenger en annen form for kunnskap. Som hvordan redusere risiko for å bli lurt i seg rusmidler mot sin vilje, hvordan forhandle med kundene på forhånd slik at rus ikke blir en del av jobben, hvordan kjenne igjen om en selv eller kunden er ruset og på hvilket rusmiddel. Dette er kunnskap vi for tiden arbeider med å produsere. Den siste gruppa er mannlige chemsex-deltakere som utvikler et avhengighetsproblem og som begynner å ha sex i bytte mot rusmidler. Disse vil ofte ikke ha en yrkesidentitet som sexarbeider. Det er derfor viktig å kommunisere helse- og den skadereduserende informasjonen på en måte som vektlegger handling og ikke identitet eller politiske ladede og stereotypiske merkelapper (som sexarbeider eller prostituert).

− Hva er planene deres framover nå?

− De siste to årene har flere og flere tatt kontakt med oss, både brukere og folk i deres nærhet, fordi krystalmetamfetamin blir mer og mer populært i skeive miljøer. Rusmidlet har et høyere avhengighetspotensiale og potensial for rusutløste psykoser. Derfor har vi fokusert veldig mye på metamfetamin i temamøter, kronikker og innlegg. Derimot er de fleste rehabiliterende tiltak spesialisert innenfor tung rus, heroin, GHB, amfetamin, alkohol og cannabis. Behandlingsapparatet har ikke helt hatt peiling på metamfetamin og skeiv seksualitet. Derfor skal få vi få i gang en rundebordssamtale til høsten. Den håper vi skal blir startskuddet for å øke kompetansen på chemsex og skeiv seksualitet innenfor behandlingsapparatet og rusfeltet. Samt at vi ønsker at feltet skal begynne å se seksualitet, psykisk helse og rus i sammenheng på det rehabiliterende.

− Kunne du si litt mer om den sammenhengen mellom rus, seksualitet og psykisk helse?

− Noen skeive menn treffes i grupper som er basert på seksualitet. Det å ha ikke-monogam sex med andre menn er med på å bygge våre identiteter som skeive menn. Det er viktig å forstå hvis man skal forstå rusens plass i noen skeives liv. En god del av de første studiene og litteraturen på chemsex har blitt kritisert for probleminflasjon. At de overdriver risikoer og at de ser på risikoatferd – som sex uten kondom og inntak av rusmidler – som irrasjonelt. Kritikken mener man må se på motivasjonen for risikoatferden. For noen gir den fellesskap, frihet til å leve ut den seksualiteten man føler at man ikke kan leve ut i samfunnet ellers. Noen bruker også chemsex for å utforske kjønn og kjønnsroller.  Og så har du risikoer. En av motivasjonene for chemsex er at rusmidlene bidrar til at man kan ha sex i lange tidsperioder, av og til i over 24 timer. Dette kan gi slitasjeskader og da er det viktig at man bruker masse glidemiddel. Generelt bør alle stimulant-brukere få slengt glidemiddel etter seg, siden vi vet at stimulant-brukere ofte har sex. Det er viktig at man desinfiserer sexleketøy mellom bruk, siden dette medfører fare for infeksjoner på lik linje med sex uten kondom, og å dele brukerutstyr for inntak av rusmidler. I tillegg kommer aspektet med overgrepsproblematikk, samt at dersom du tar et stimulant og hverken sover eller spiser over en lengre tidsperiode har man i tillegg en risiko for rusutløst psykose. Nedturen etter å ha inntatt rusmidler kan også være tung psykisk, og mange tar uheldige valg som å isolere seg selv under nedturen. Det er noe med å se disse tingene i sammenheng.

− Hvilken respons har dere fått?

− To år på rad har vi hatt stand på de største av avslutningsfestene under Oslo Pride og delt ut brukerutstyr. Da har folk enten sagt ja takk dette trenger jeg, eller så takker folk nei til brukerutstyret fordi de ikke selv bruker illegale rusmidler. Men de legger til at illegal rus er en del av våre skeive fellesskap, så selvfølgelig skal Chemfriendly være til stede. Skeive snakker med oss om illegal rus. Vi samarbeider godt med Helsedirektoratet, og vi har et godt samarbeid med FRI Oslo og Viken, Skeiv Verden, Helseutvalget og andre skeive organisasjoner. Vi møter mest motstand i kommentarfeltet på Gaysir.no, når vi har publisert kronikker der. Da anklages vi for å forherlige rus og kritiseres for at vi tillater folk å ruse seg med god samvittighet. Men jevnt over så opplever vi at vi har blitt heiet fram. Fagpersoner og forskere støtter oss og løfter oss frem.

− Du sa at i London så døde det en homofil mann hver 12 dag på grunn av en GHB-overdose, vet du noe om hvordan det er i Norge?

− I Storbritannia så har de slitt med mye GHB. I USA og Australia har man, i skeive miljøer, men og ellers i samfunnet, hatt det som er beskrevet som meth-epidemier. I undersøkelsen fra Olafiaklinikken var det fire prosent av de som drev med chemsex som svarte at de brukte metamfetamin. Det er ingen ting som tyder på at man har samme utfordringene med GHB og metamfetamin her i landet.

− Hva består brukerutstyret dere deler ut av?

− Vi har to typer brukerutstyr. Vi har slamming-utstyr som er injiseringsutstyr. Det består av pumper og kanyler i forskjellige farger sånn at man kan se hvilken sprøyte som er sin egen og dermed forhåpentligvis ikke deler. Vi deler også ut filtre og kokekar. Den andre formen for brukerutstyr inneholder millimeterpumper for å kunne måle opp ghb mer nøyaktig. Vi har blokker som ser ut som post-it lapper men det er ikke lim på dem. Dermed kan du rive av et ark som du ruller til ditt eget snifferør. Dette for å skape bevissthet rundt at man ikke skal dele snifferør, siden man da risikerer å smitte hverandre med hepatitt C. Vi har i tillegg sterilt saltvann for å rense nesa med, før og 15 minutter etter at man har sniffet et rusmiddel. Det for å forebygge sårdannelser. Til sist legger vi ved Resorb brusetablett for at brukerne kan holde på væskebalansen.

− Er det noe mer du har lyst til å si?

− Jeg vil oppfordrer folk til å melde seg inn i Chemfriendly. Det er viktig for oss å få fram at vi består av både likepersoner og fagpersoner. Fagpersoner betyr vernepleiere og sykepleiere. Likepersoner betyr at man ikke er fagperson, men at man har erfaring med illegale rusmidler som skeiv. Enten personlig eller gjennom noen man kjenner. Så er det ikke alltid at skottene mellom likeperson og fagperson er så vanntette. Alt vi skriver og snakker om er brukerstyrt. Det er brukere som bestemmer hva det er viktig å fokusere på. Det vi skriver er også kvalitetssjekket av forskere og leger i tillegg til sykepleiere og vernepleiere. For oss er det viktig å kommunisere at vi tror at brukere selv kan ta riktige valg for seg selv og andre med riktig kunnskap og miljømessige betingelser, altså brukerutstyr.

Chemfriendly arrangerer også en fagkonferanse for rusfeltet om chemsex, skeiv seksualitet og rusbehandling den 27. og 28. oktober, sammen HivNorge, Sex & Samfunn, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden og Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

https://chemfriendly.no/

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, tidl. ansatt Korus Oslo. Intervjuet er hentet fra Lavterskelnyhetsbrev juli 2021. Foto: IStock, portrettet er privat.