I sommerens nyhetsbrev kan du blant annet lese om overdosetallene, Switch-kampanjen, om heroinassistert behandling, chemsex og om opioidepidemien i USA.

Lavterskel nyhetsbrev juli 2021