Virtuelt besøk på utendørs brukerrom i Zürich

Hvordan kan vi bli bedre på utvikle og innovere tjenestene våre? En måte er å se på hvordan andre byer løser utfordringene sine. Da pandemien inntraff, ble mange tjenester for rusbrukere nødt til å endre seg. I Zürich opprettholdt de tilbudet til injiserende og heroinrøykende brukere ved å opprette et utendørs brukerrom, kombinert med kafé og helsetjenester.

I juni var arbeidsgruppen for rus i Eurocities, som er et nettverk av europeiske byer, samlet virtuelt i Zürich over to halve dager. Korus Oslo leder arbeidsgruppen på vegne av byrådet. Der fikk vi en virtuell tur gjennom byen og en historisk gjennomgang av utviklingen i det åpne rusmiljøet, som endte med en omvisning i det utendørs brukerrommet. Hvordan de praktiske utfordringene ble løst, hva som skulle til for å etablere tilbudet og utfordringer ble presentert. Vi ble også kjent med andre av Zürich sine tjenester, som rusmiddeltesting og et chem-sex prosjekt, oppsøkende tjenester, og forebygging av rusbruk hos unge gjennom en app på mobiletelefonen som er testet ut på over 16.000.

Arbeidsgruppen brukes ellers til utveksling og innhenting av informasjon og faglige diskusjoner, og under pandemien har det vært nyttig å raskt kunne innhente informasjon fra de 34 medlemsbyene om alt fra smittesituasjon i rusmiljøene, hvordan man kan nå isolerte barn og unge, til hvordan man har satt opp regler for gjenåpning av utelivet. Ta kontakt med Anniken Sand om du vil vite mer eller trenger kontakter i andre byer!

No description available.

Kafé i det utendørs brukerrommet.

No description available.

Røykerommet i det utendørs brukerrommet.

No description available.

Foto: Janine Lantz