Her kan du se den innholdsrike lanseringen av ny Switchfolder og -film!

Switch er sammen med nalokson og førstehjelp noen av hovedpilarene i Nasjonal overdosestrategi, men har kommet litt i bakgrunnen. Dette vil vi gjøre noe med! Webinaret var et samarbeid mellom Korus Oslo og Seraf, og du finner filmen under programmet. Filmen og folderen finner du her.

Program 31. mai 2021

  • Velkommen ved Philipp Lobmaier ved SERAF
  • Espen Freng ved Helsedirektorat forteller om Switch-kampanjen i forbindelse med Nasjonal overdosestrategi
  • Kristin Hanoa ved Folkehelseinstituttet snakker om hvorfor brukere velger injisering fremfor inhalering
  • Tonje Jevari Foreningen for Human Narkotikapolitikk introduserer Switchfilmen
  • Mariann Henriksen ved Dalsbergstiens hus introduserer Switchfolder
  • Helene Nilsen og Hanne Langaas ved Brukerrommene i Bergen og Oslo snakker om sine erfaringer med røykerom
  • Åse Odland ved Funkishuset Sandnes snakker om erfaringer med Switch
  • Desiree Eide ved SERAF snakker om ulik inntaksmåte, ulik risiko
  • Avslutning ved Silje Finstad, overdosekoordinator i Velferdsetaten Oslo kommune