Nye filmer om rollene i et FACT-team

Nye informasjonsfilmer

Et FACT-team består av mange ulike roller, og disse filmene viser de ulike rollene og deres funksjon. FACT-teamene skal være tverrfaglig sammensatt, og det anbefales å ha med psykiater, psykolog, arbeidsspesialist, russpesialist, brukerspesialist, personer med sosial- og helsefaglig kompetanse og erfaring, og merkantil ansatt i teamet.

Filmene er et samarbeidsprosjekt mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken, NAPHA, Korus Oslo, NKROP og Utviklingssenter for psykisk helse og rus, Bydel gamle Oslo.

Filmene er laget av Kubrix Film & Foto

Du kan se filmene her.