Nye overdosetall er dyster lesning

Folkehelseinstituttet har publisert tallene for overdosedødsfall 2020. Det var lite hyggelig lesing.

Tallene peker dessverre oppover og vi har ikke sett så mange døde av overdoser siden 2004.

I Norge døde 324 personer av overdoser i 2020. Bare i Oslo døde 51 personer, mot 36 året før. Særlig Viken har sett en betydelig økning, men Oslo og Vestland følger like bak. Dette er fylkene som har hatt de strengest smittevernsrestriksjonene under pandemien, og flere av tiltakene for rusbrukerne har vært stengt. FHI antar at pandemirestriksjoner kombinert med sterkere heroin ligger bak en del av denne økningen på 18 % fra 2019. Flere andre steder i Nord-Europa melder også om en økning i overdosedødsfall, i England har de sett en økning over flere år, og i Tyskland en økning på 13 % siste år.

Vi ser en økning av heroinutløste dødsfall, og FHI peker på sterkere heroin som en annen mulig årsak til de høye tallene. Fremdeles er andre opioider (oksykodon, morfin, kodein) høyt opp på statistikken.

Denne pandemien har vært tung for oss alle, men kanskje spesielt for dem som er i utkanten av samfunnet og som har begrenset sosial kontakt i utgangspunktet. I flere kommuner ser fagpersoner tegn på at personer som har vært rusfrie over tid begynner å ruse seg igjen. Det er likevel viktig at vi husker at det gjøres mye godt overdoseforebyggende arbeid i Oslo og Norge, men også dette ble påvirket av den pågående pandemien.

Derfor må vi fortsette det gode arbeidet for å redusere risiko for overdoser, og utdeling av Nalokson og Switch-kampanjen er fortsatt blant de viktigste verktøyene vi har i kampen mot overdoser og overdosedødsfall. Bak hvert tallene befinner det seg personer som kunne levd mange gode år, og venner og pårørende som må leve med et stort savn.

Lykke til videre med det betydningsfulle arbeidet dere i feltet gjør!

Les mer på FHI sine sider her

Les mer om overdoseforebyggende arbeid

Les mer om Naloksonprosjektet

Les mer om Switch.

Foto: Istock