Tobakksforebygging i skolen i et europeisk perspektiv

Flere europeiske byer opplever bekymring rundt bruken av “hvit” snus. Denne inneholder ikke tobakk, og faller derfor ikke under tobakkslovgivningen i en rekke land. Det er mye bekymring fra foreldre og lærere som ikke er kjent med snus og hva dette egentlig er, der mange tror det er narkotika. I dag møttes forebyggere som deltar i Eurocities-nettverket til et webinar om temaet tobakksforebygging i skolen. Korus Oslo leder arbeidsgruppen for rus på vegne av byrådet.

Stockholm og Gøteborg ledet webinaret som hadde tittelen “Tobacco and nicotine use among students in Swedish schools: preventive strategies” med deltakere fra Wien, Riga, Porto, London, Zurich, Brno, Tampere og Oslo.

Man har i Stockholm opplevd en ganske dramatisk økning i bruk av snus blant jenter, spesielt på videregående, og ser en kraftig markedsføring av hvit snus rettet mot ungdom. De har derfor utviklet et tobakksforebyggende program som man ønsker å implementere. I diskusjonen etterpå kom det frem at også andre europeiske byer opplever snusbruk blant ungdom, mens det i andre byer er den voksne befolkningen som bruker snus. Andre ser mer bruk av e-sigaretter blant ungdom, der denne bruken ofte er knyttet til brukere av tradisjonelle sigaretter – de bruker begge deler. Spørreundersøkelser viser at det kan dreie seg mer om eksperimentering enn jevnlig bruk for den største delen av ungdommene.