Ny utgave av Lavterskel nyhetsbrev

I denne utgaven har vi blant annet intervjuet Arild Knutsen fra Foreningen Human narkotikapolitikk og Nicolay B. Johansen fra Skyggeutvalget om Rusreformen.

Innovativ bruk av startlån og tilskudd er et prosjekt i bydel Stovner i Oslo som gir startlån for egen bolig til rusavhengige, og følger disse gjennom hele prosessen fra lånesøknad til de har flyttet inn i egen bolig. For å høre mer om prosjektet har vi intervjuet prosjektleder Hilde P. Henriksen og seksjonsleder Marit Polle.

Vi ser også nærmere på kroniske smertetilstander hos opioidavhengige og presenterer en artikkel og en ny rapport fra SERAF om temaet.

Du kan lese nyhetsbrevet her.