Overdoseprosjektet i Nordstrand blad

Vår kollega Silje Finstad som leder Overdoseprosjektet i Oslo, er intervjuet i Nordstrand blad:

“Overdoseforebygging
Oslo hadde i 2019 det laveste antall narkotikautløste dødsfall på over ti år. Silje Finstad er overdosekoordinator i Velferdsetaten, og sier til Nordstrands Blad at arbeidet som gjøres for å få til en ytterligere reduksjon i antall narkotikautløste dødsfall handler om både skadereduksjon og overdoseforebygging.

Dette arbeidet har fokus nasjonalt via blant annet Nasjonal Overdosestrategi som ble igangsatt av Helsedirektoratet i 2014, men også lokalt i flere kommuner i det vidstrakte land.

– Noen av oppgavene som gjøres lokalt i samarbeid med Oslos 15 bydeler og andre i hjelpeapparatet, er å få etablert et kontaktpunkt med ansvar for å koordinere arbeidet, gjennomføre systematiske overdoseforebyggende samtaler og dele ut brukerutstyr, Nalokson nesespray og gi informasjon om Switch, forteller hun.

Når man snakker om Switch-kampanjen, snakker man om en kampanje som har som mål å påvirkebrukerne av illegale rusmidler til å prøve ut mindre helseskadelige og dødelige inntaksmåter av rusmidler. Et av hovedfokusene i dette arbeidet i Norge er overgang fra å ta heroin med sprøyte til å røyke det.

– Mange av dem som dør av heroinoverdose dør av en injeksjon, sier Finstad, som mener det er viktig at brukerne vet hvordan man kan inhalere på en måte som gir ønsket effekt. Tidligere var det heroin som var den hyppigste dødsårsaken, men nå er det altså andre opioider som blant annet morfin.

– Om disse er er forskrevet eller kjøpt illegalt vites ikke, sier hun.

Her kan du lese hele saken: Få narkotikadødsfall på Nordstrand de siste årene

Her kan du lese mer om Overdoseforebyggende arbeid