Blir kjent med våre medarbeidere – Turi Traaen

Turi er vår nye koordinator i naloksonprosjektet, og begynte hos oss i februar.

– Hva slags utdanningsbakgrunn har du?

– Jeg har aldri helt visst hva jeg ville bli, og har derfor valgt utdanning etter hva jeg trodde kom til å bli mest spennende. Jeg har studert i England og New Zealand,  jeg har en bachelor i internasjonale relasjoner og asiatisk og afrikansk litteratur. I tillegg har jeg mastergrad i filosofi. I mastergraden skrev jeg om hva det vil si å være et godt menneske og hvordan våre følelser spiller inn i dette. Fra Norge har jeg videreutdanning i rus og i psykisk helsearbeid.

– Hva har du jobbet med tidligere?

– Jeg har jobbet mange steder, men stort sett i forvaltningen, i alt fra departement og administrasjon i Velferdsetaten, til førstelinje på NAV og det jeg kaller “før-førstelinje” i Uteseksjonen. Jeg har også jobbet som veileder i filosofi på universitetet i Auckland, og med å lære opp kolleger i NAV Oslo.

– Hva er viktig for deg i jobben?

– Det var en periode i Uteseksjonen da jeg kom over mange overdoser. Flere av dem som hadde overdoser var personer jeg kjente gjennom jobben, noen gikk inn i en overdose mens jeg snakket med dem, andre fant vi etter at de hadde blitt bevisstløse. De personene som vi fant, klarte vi å redde med førstehjelp, men det var mange andre som ingen reddet. Jeg snakket også med mange personer i rusmiljøet om deres erfaringer med overdoser, og deres redsel og sorg var tydelig. Det er ingen overdrivelse å si at slikt setter spor, og at jeg brenner for overdosereduserende og skadereduserende arbeid. Dermed oppleves det som svært meningsfylt å jobbe med Naloksonprosjektet og overdoseforebygging i praksis. Jeg er også opptatt av hvordan det er å jobbe i førstelinja og møte andres lidelse daglig.