Russisk Rulett – et nyhetsbrev om doping

I årets første utgave av Russisk Rulett får du blant annet lese en artikkel om kjøpt av dopingmidler på nett og en artikkel som undersøker forholdet mellom bruk av anabole steroider, vold og aggresjon.  Vi vil også presentere ny forskning om kvinners bruk av anabole steroider.

I tillegg kan du lese om e-læringsprogrammet om anabole androgene steroider som Kompetansesenter rus Oslo og Steroideprosjektet har samarbeidet om å utvikle. Kurset er en av opplæringsmodulene i prosjektet Kompetanseutvikling Vold og rus, der de syv regionale Kompetansesentrene rus (Korus) og fem Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) deltar.

Les nyhetsbrevet