Brosjyrer om ulike rusmidler

RUStelefonen har i samarbeid med Korus Oslo og Uteseksjonen i Oslo laget brosjyrer om de mest brukte rusmidlene. Brosjyrene inneholder kortfattet og lettfattelig faktainformasjon, og er utgitt med støtte fra Helsedirektoratet.

Hvis du vil har mer informasjon, har SERAF  laget en mer omfattende oversikt over ulike rusmidler.

Illustrasjon: iStock