Nytt Lavterskelnyhetsbrev

I februarutgaven av nyhetsbrevet finner du et intervju med Maria Therese Haug om krisesenterfunksjonen Thereses hus i Oslo har for kvinner i rusmiljøet. Vi har også hatt en samtale med Prabhjot Kour som har forsket på minoritetsmenn med ROP-lidelser. SERAF har kommet med en rapport om narkotikarelaterte dødsfall i Norge i perioden 2000 – 2017 hvor de ser på trender over tid, og endringer i hvilke stoffer som har medvirket til overdosedødsfallene. Forskningsrådet har gitt SERAF 16 millioner kroner for å forebygge en opiodepidemi i Norge lik den som pågår i USA.  Vi ser også på en artikkel som drøfter nyliberalismens betydning for den høye overdosedødeligheten i USA.

Du finner det her: Lavterskel nyhetsbrev nr. 1 2021.