Ny rutinehåndbok om aldring, alkohol og legemidler

Dagens eldregenerasjon har et annet forhold til alkohol enn tidligere og bruker også mer legemidler. Samtidig ser man at eldre har liten kunnskap om kroppens sårbarhet for alkoholens virkning etter hvert som de blir eldre, og bruk av alkohol og rusmidler er blant de viktigste risikofaktorene for tidlig død og tap av friske leveår.

NERO står for Nettverk Eldre og Rus Oslo og baserer seg på et prosjekt i fire sentrumsbydeler sammen med Lovisenberg sykehus. I 2019 tok Korus Oslo initiativ til å starte opp et nytt prosjekt i samarbeid med hjemmetjenesten i Bydel Sagene, der målet er kompetanseheving av ansatte i bydelens hjemmetjeneste knyttet til alkohol og legemidler.

I denne håndboken lærer du blant annet mer om hvordan du snakker med eldre om alkoholbruk, hva du skal se etter og dokumentere, og hvorfor det er viktig å spørre eldre om deres alkohol- og legemiddelbruk.

Håndboken finner du her.

Her kan du lese mer om Aldring, alkohol og legemidler