I forrige uke ga Korus opplæring til 450 ansatte fra bydel Nordstrand. Korus har utviklet og er ansvarlig for å undervise i kompetansepakken til Barnehjernevernet, som er Oslo kommunes satsing med mål om at ansatte skal bidra til å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. De ansatte som deltok jobber hovedsakelig i barnehagesektoren, men også andre tjenester som jobber med barn og unge deltok.

Kompetanseplattformen gir oss mer kunnskap til tidlig innsats i barnehagen. Kunnskapen gir oss verktøy til å reflektere over egen praksis, danne nye spørsmål og tilnærminger til den gode relasjonen med barn -Vårveien Barnehage

På grunn av smittevernhensyn ble opplæringen gjennomført digitalt via Microsoft Teams, hvor de ansatte i bydelen satt gruppevis i sine kohorter. På denne måte kunne de ansatte diskutere og reflektere underveis i opplæringen. Det er første gang Korus har undervist for en så stor gruppe digitalt, men det fungerte overraskende godt.

Veldig fint opplegg, imponert over organiseringen med Microsoft Teams. Det var bra veksling mellom forelesning, refleksjoner og gruppediskusjoner – Frierveien Barnehage

Mange av deltagerne var fornøyde med den digitale gjennomføringen og påpekte viktigheten av å bruke tid på denne tematikken.

– Det er veldig fint å friske opp rundt disse temaene. Det er alltid veldig aktuelt og spennende – Nedre Bekkelaget Barnehage.

I løpet av våren skal Korus Oslo gjennomføre flere opplæringer for bydelene i Oslo kommune. Du kan lese mer om Barnehjernevernet her

Ansatte fra bydel Nordstrand som deltok: