Helen Nigisti Azeb Andezion

– Fortell litt om deg selv, Helen!

– Jeg begynte å jobbe på Kompetansesenter rus i august, og er ansatt som erfaringskonsulent i et vikariat frem til august 2021. Jeg kom til Norge som barn og har vokst opp flere steder i Oslo-området, men har tilhørighet til Bydel Gamle Oslo.

Tidligere har jeg jobbet noe innen rusomsorgen og på asylmottak. I tillegg har jeg jobbet som frivillig i krisetelefon og som leksehjelper for enslige mindreårige asylsøkere.

– Hva er viktig for deg i jobben?

– Jeg brenner for helhetlige og integrerte hjelpetiltak. Tiltak som også klarer å være kultursensitive og traumeinformerte. Jeg håper mitt flerkulturelle perspektiv, samt sosialfaglige utdanning, kan bidra til kompetanseheving på dette feltet.