Nytt nyhetsbrev for lavterskelfeltet

Som en del av overdosestrategien samarbeider Korus Øst og Oslo om lavterskelfeltet. I årets siste nyhetsbrev kan du blant annet lese om overdosetallene for 2019, om den nye organisasjonen på rusfeltet, Preventio, intervjuer med blant annet Maria Kjos Fonn og mye mer.

Lavterskel nyhetsbrev desember 2020.