Korus Oslo og SaLTo presenterer rapporten «Majorstua – et sosialt knutepunkt».  Ungdomsmiljøet som har tilknytning til Majorstua har nå blitt kartlagt. Lanseringen vil gi et innblikk i bakgrunnen for at kartleggingen er gjennomført og om samarbeidet på tvers i Oslo vest.  Funn, omfang og handlingsplan blir presentert, og metoden Hurtig kartlegging og handling (HKH) vil også bli belyst. Korus Oslo har veiledet og vært med på å finansiere rapporten.

 

Lanseringen er digital og du kan melde deg på her.