Nytt nyhetsbrev for lavterskelfeltet

Som en del av overdosestrategien samarbeider Korus Øst og Oslo om lavterskelfeltet. I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om hvordan det står til i Innlandet fylke og Kvinnherad kommune, om røykerommet i Oslo, om traumer og rus, samt forskning og om Lavterskelsendingen den 15. desember.

Du kan lese nyhetsbrevet her.