Ledig stilling som prosjektleder av Naloksonprosjektet

Vår flinke medarbeider Øystein Bruun Ericson slutter, og vi ser etter noen som kan fylle hans sko.

– Kan du fortelle litt om hva naloksonprosjektet er?

– Naloksonprosjektet er et landsomfattende prosjekt der vi deler ut motgiftspray for kameratredning til folk som er i risiko for å komme i en overdosesituasjon. Prosjektet bidrar til kunnskapsformidling og implementering, samt evaluerer og monitorerer effekten av naloksonutdelingen.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og inngår i Nasjonal overdosestrategi.  Så langt er det delt ut over 10.000 motgiftsprayer på landsbasis og et tusentall av sprayene rapporteres brukt i overdosesituasjoner.

Stillingen som prosjektkoordinator er en drømmejobb for de som brenner for skadereduksjon, fag og kommunikasjon.

– Hva tenker du er viktig for arbeidet med å forebygge overdoser fremover?

– Fremover har Naloksonprosjektet som mål å tilgjengeliggjøre for naloksonutdeling i alle norske kommuner med overdoseproblematikk. Det satses hardt på digitale verktøy for å nå ut bredest mulig.

Det er en spennende tid for rusfeltet med et stort engasjement blant annet rundt skadereduksjonsfeltet og den kommende rusreformen. Jeg opplever at fagfeltet er i godt driv og at det engasjerer! Noe som er et meget godt utgangspunkt for arbeidet med å forebygge overdoser og skader i årene som kommer.

– Hvor går veien videre?

– Etter å ha jobbet som prosjektkoordinator siden tidlig 2016 er det litt vemodig å skulle runde av min tid i den rollen. Derfor er det veldig deilig å få muligheten til å fortsette som en del av Naloksonprosjektet, bare i en ny rolle. Som Phd-stipendiat på SERAF skal jeg de kommende tre årene dypdykke i alle forskningsdataene vi har samlet inn til prosjektet i disse årene.

For prosjektets del så fortsetter det som før. Naloksonsprayer finansieres for alle kommuner som ønsker å delta i prosjektet, og det vil komme inn en ny motivert og kompetent person i rollen som prosjektkoordinator i Oslo og omegn.

Vi ønsker Øystein lykke til videre, og håper vi får den rette personen til å bringe dette viktige arbeidet videre!

Se stillingsannonsen her