Ny rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Salto og Oslo politidistrikts rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo er klar.

De aller fleste er lovlydige, kun tre prosent i alderen 10 til 17 år er registrert med kriminelle forhold.

46 prosent av den registrerte kriminaliteten for barn og unge mellom 10 til 17 år ble begått av unge som er anmeldt for fire eller flere forhold, så det er en liten gruppe som står for en stor del av de registrerte lovbruddene.

Det har vært en økning i fysisk vold, og siden 2015 har det vært en stigning i registrert kriminalitet.

Når det gjelder narkotikalovbrudd, har økningen vært stor siden bunnpunktet i 2015. En liten nedgang er registrert fra 2018 til 2019. De siste tre årene har likevel et høyere nivå enn de siste 10 årene. I rapporten står det at:

“Narkotikaregistreringen viser en svært stor skjevhet sammenlignet med selvrapporteringsundersøkelsen Ung i Oslo. Skjevheten gjelder både få registrerte jenter og den geografiske fordelingen av narkotikaanmeldelser i Oslo. Rapporten legger til grunn at skjevheten bunner i skjev fordeling av hvilke ungdommer som blir kontrollert av politiet. Politiblikket og publikumsblikket gjør at kontrollen retter seg mot gutter som er synlige i det offentlige rom. Siden trangboddhet og fattigdom er skjevt fordelt i Oslo ny gir dette en sosial systematisk skjevhet før politiets strategier og satsningsområder sannsynligvis forsterker skjevheten.”

Her kan du lese rapporten: Saltorapport 2019