Ruzzel Solberg

– Fortell litt om deg selv, Ruzzel!

– Jeg er 34 år, er oppvokst og bor i Oslo, og jobber som erfaringskonsulent ved Kompetansesenter rus Oslo. Jeg har studert ved OsloMet – barnehagelærerutdanningen. Jeg har også mange års erfaring med å jobbe i ulike barnehager, både som medarbeider og pedagogisk leder.

– Jeg er tidligere barnevernsbarn, og har bodd på ulike ungdomshjem og i fosterhjem i Oslo. Jeg har også vært engasjert i Landsforeningen for barnevernsbarn i 18 år. Der har jeg sittet som styremedlem i en årrekke, og hatt to ulike perioder som leder.

– Hva er viktig for deg i jobben?

– Jeg brenner for brukermedvirkning, spesielt på tjeneste- og systemnivå. Det er viktig for meg at mine personlige erfaringer ikke er det eneste som teller. De har betydning for meg og det arbeidet jeg gjør, men det vi skal formidle til tjenestene skal være representativt for veldig mange andre barn og ungdom også. Svaret ligger ikke i erfaringene til den enkelte, men at vi gjennom å se på andres erfaringer og historier, kan vi finne svarene sammen.

–  Hva jobber du med på Korus?

– På Korus jobber jeg i Barnehjernevernet. Jeg er med på å utforme kompetanseplattformen i prosjektet, og holder kurs for barnehageansatte. Dette er en målgruppe som er utrolig viktig å nå, de er sammen barna over lang tid, og kan være de første til å se om noe er galt.