Helsedirektoratet har lansert en kampanje om cannabis og mulige helseskader som følge av bruk blant unge. Kampanjen vil gå i ulike digitale kanaler og  informasjon formidles nøytralt og faktabasert. 

Hvem er målgruppene?
Primærmålgruppe: Ungdom 15 – 17 år
Sekundærmålgruppe: Foreldre og andre relevante voksenpersoner som er i kontakt med ungdom

Mål for kampanjen:

  • Økt kunnskap om at cannabis har negativ påvirkning på hjernens utvikling
  • Økt kunnskap om betydningen av alder og mengde
  • Økt kunnskap om cannabis

Sosiale medier

Kampanjen vil gå i ulike digitale kanaler, som alle leder inn til en interaktiv nettside med informasjon om cannabis og mulige helseskader. Nettsiden har fått navnet weedensenteret.no. Det er laget flere informasjonsfilmer som skal legges ut i ulike kanaler som målgruppen bruker, som Tiktok, Snapchat, YouTube og Instagram. Filmene skal fange ungdoms oppmerksomhet og gjøre dem nysgjerrige på nettsiden, samtidig som de gir mye nyttig informasjon på kort tid. Filmene vil også være tilgjengelig på weedensenteret.no. Der vil det lenkes videre til andre relevante nettsider og kilder, som Rustelefonen og Ung.no.

Kampanjen vil i tillegg være synlig på flater hvor vi ønsker å nå sekundærmålgruppen, bl.a. i sosiale medier, på utendørsflater og gjennom innholdssamarbeid med utvalgte podkaster og aviser.

Spørsmål om kampanjen kan rettes til: Rakel Jonassen, rakel.jonassen@helsedir.no

 

Foto: iStock