MI kan brukes i endringsarbeid med ungdom

Vi er i gang igjen med MI-kurs, og har hatt kurs for ansatte som jobber med ungdom i Ung Arena og ved utekontakten i bydel Nordstrand.

– Hvordan opplevde dere kurset?

– MI kurset ga oss en dypere forståelse og samtidig gode verktøy for hvordan vi som hjelpere kan legge til rette og løfte frem det som kan gi effekt og bygge frem motivasjon for endring i samtaler med våre ungdommer.

Vi opplevde at vi ble møtt med veldig forberedte og dyktige kursholdere som skapte en fin trygghet for oss når vi skulle i gang med praktiske øvelser på hverandre. Vi gleder oss til å teste samtaleteknikken og bli enda tryggere i rollen som veileder og hjelper, sier Christell Ter Jung som er koordinator for Ung Arena Oslo.