Samtidig som vi har stått i unntakstilstand og det ser ut til at overdosedødsfallene er relativt stabile i forhold til de siste årene, kan det se ut til at det deles ut mer naloksonsprayer enn noen gang tidligere.

Les hele Naloksonprosjektets høstbrev her

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO