Ungdatarapporten er klar

Rapporten fra årets nasjonale Ungdata undersøkelse er nå lansert. Rapporten baserer seg på lokale ungdataundersøkelser gjennomført i 321 kommuner og på Svalbard i årene 2018 til 2020. I datamaterialet inngår svar fra 211.500 elever. De fleste elevene har gode oppvekstvilkår og et liv preget av god livskvalitet. Flertallet rapporterer om god fysisk og psykisk helse, og framtidsoptimismen er stor. Mobbetallene er også fortsatt stabile på rundt sju prosent. Rundt hver femte ungdom har blitt utsatt for trusler eller direkte vold fra jevnaldrende.

Oslo har gjennomføring av Ungdata hvert tredje år, der Korus er med i arbeidet. Neste gjennomføring av «Ung i Oslo» blir i 2021. Nytt fra 2021 er at mellomtrinnet (5.-7.trinn) også skal delta i undersøkelsen.

Mer informasjon finner du her på våre hjemmesider og på ungdata.no

Ungdata Nasjonale resultater 2020