Barn, unge og sosial utjevning av helse

“Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune” er en rapport By- og regionsforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, har utført på oppdrag fra Korus Oslo.

Nora Gotaas har skrevet rapporten, og den 15. oktober kl. 1200 vil det være et webinar der innholdet i rapporten presenteres. Du kan melde deg på her

Du kan laste ned rapporten her

Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse

Fagansvarlige: